Thời gian đổi trả sản phẩm

VULTURE Co cho phép đổi trả sản phẩm trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận hàng. Trong trường hợp sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu của bạn hoặc có bất kỳ lỗi kỹ thuật nào, bạn có thể yêu cầu đổi trả hàng.

Sản phẩm được chấp nhận đổi trả

Trong trường hợp bạn muốn đổi trả sản phẩm, sản phẩm phải đáp ứng được những điều kiện sau đây:

  • Sản phẩm phải còn trong trạng thái mới và không có dấu hiệu sử dụng.
  • Sản phẩm phải được giao đúng với mô tả trên trang web và có đầy đủ phụ kiện, hộp và nhãn mác ban đầu.
  • Sản phẩm không thuộc danh mục sản phẩm giảm giá.
  • Chi phí đổi trả sản phẩm Nếu sản phẩm bạn nhận được có lỗi kỹ thuật, VULTURE Co sẽ chịu trách nhiệm và hoàn trả cho bạn toàn bộ chi phí. Nếu bạn muốn đổi trả sản phẩm vì lý do cá nhân, bạn phải chịu trách nhiệm về chi phí vận chuyển và xử lý đổi trả sản phẩm.

Quy trình đổi trả sản phẩm

Nếu bạn muốn đổi trả sản phẩm, bạn có thể làm theo các bước sau:

  • Liên hệ với VULTURE Co để thông báo về việc đổi trả sản phẩm.
  • Đóng gói sản phẩm cẩn thận và gửi trả sản phẩm về địa chỉ được chỉ định bởi chúng tôi.
  • Sau khi nhận được sản phẩm của bạn, chúng tôi sẽ xác nhận trạng thái của sản phẩm và xử lý yêu cầu đổi trả của bạn.